Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä, jos haluat suorittaa amk-tutkinnon jollakin seuraavista aloista: sairaanhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti, estenomi, kauneudenhoito, liiketalous, restonomi, matkailu- ja palveluliiketoiminta, rikosseuraamusalan sosionomi, terveydenhoitaja, tietojenkäsittelyn tradenomi tai turvallisuusalan tradenomi.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa Virolahden ammattikorkeakoulussa seuraavissa koulutusohjelmissa: Liiketalous sekä turvallisuusala: päätöksenteon ilmiöt johtamisessa sekä kehittämisessä, Liiketalous sekä turvallisuusala: Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palveluvaihtoehdot, Liiketalous sekä turvallisuusala: Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, Liiketalous sekä turvallisuusala: Tulevaisuuden johtamiskäsitykset, Liiketalous sekä turvallisuusala: Turvallisuusjohtaminen, Liiketalous sekä turvallisuusala: Johtamalla yrityksen kasvuun, Matkailu- ja ravitsemisala: Asiakaskeskeinen palveluiden kehittäminen, Sosiaali- ja terveysala: Johtaminen kriisi- ja erityistilanteissa, Sosiaali- ja terveysala: Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen, Sosiaali- ja terveysala: Asiakaslähtöinen kehittäminen sosiaalialan käytännöissä, Sosiaali- ja terveysala: Johtaminen ja kehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä terveyden edistämisen kentällä sekä Sosiaali- ja terveysala: Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.

Voit hakea opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jos sinulla on jo suoritettu AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta, jonka olet hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää alan osaamistasi. Virolahden ammattikorkeakoulun tarjoamat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä ja voit suorittaa tutkinnon työn ohessa noin 1,5-2,5 vuodessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kolme kuukautta kohden. Lähiopetuspäivien lisäksi opinnot koostuvat etätehtävistä sekä verkko-opinnoista. YAMK-opintojen opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja voit tehdä sen esimerkiksi kehittämällä käytänteitä omassa työyhteisössäsi. Lisätietoja hakukäytänteistä saat tilaamalla opintotoimistostamme sähköisen opintoesitteemme suoraan sähköpostiosoitteeseesi!

Virolahden ammattikorkeakoulu

Virolahden ammattikorkeakoulu sijaitsee keskeisellä paikalla Virojoella, aivan ala-asteen, yläasteen, lukion ja kirjaston vieressä. Ammattikorkeakoulun yhteydessä sijaitsee myös 100-paikkainen opiskelija-asuntola, josta opiskelijamme voivat kysellä soluhuoneita. Soluhuone maksaa 150 euroa kuukaudessa ja siihen on mahdollista saada asumistukea. Virolahden ammattikorkeakoulun käyntiosoite on Virojoenkauppatie 214.

Opintotoimisto

Voit soittaa opintotoimistoomme maanantaista tiistaihin kello 8-17 välisenä aikana, keskiviikkoisin kello 8-18 välisenä aikana, torstaisin kello 9-16 välisenä aikana, perjantaisin kello 9-15 välisenä aikana sekä lisäksi hakuaikoina myös lauantaisin kello 12-15. Opintotoimistomme puhelinnumero on +358 654234567. Opintosihteerinämme toimii Paula Ojala. Jos Paula ei ehdi puhelimeen, jätä viesti vastaajaan äänimerkin kuultuasi, niin Paula palaa asiaan mahdollisimman pian. Voit myös laittaa Paulalle sähköpostia osoitteella paula.ojala@viamk.fi .

Opintotoimistosta voit tilata myös maksuttoman sähköisen opintoesitteemme lukuvuodelle 2016-2017, jossa esitellään tarkasti kukin opinto-ohjelmamme sekä hakuajat ja –ohjeet. Opintoesitteestä löydät myös kunkin koulutusohjelman pääsykokeiden esittelyt mahdollisine tentittävine pääsykoekirjoineen tai muine materiaaleineen. Emme toimita opintoesitteitämme lainkaan postitse painetussa muodossa, koska noudatamme vihreän toimiston periaatteita ja haluamme näin osaltamme säästää syntyvää paperijätettä sekä tätä kautta luontoa. Toivomme, että noudatat harkintaa oppaidemme tulostamisessa! Opinto-opas toimitetaan siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla teit opinto-opastilauksen, kahden arkipäivän sisällä. Huomioithan hakuvaatimukset sekä –ajat tarkasti! Myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa huomioon!

Vastuuopettajat

Jokaisella koulutusohjelmalla on oma vastuuopettajansa, jotka ovat amk-koulutuksen osalta:
– Sairaanhoitajan koulutusohjelma: lehtori Marjaliisa Kivinen
– Sosionomin koulutusohjelma: yliopettaja Timo Koskela
– Fysioterapeutin koulutusohjelma: lehtori Tiina Jokela
– Estenomi, kauneudenhoidon koulutusohjelma: lehtori Minna Muurinen
– Liiketalouden koulutusohjelma: lehtori Matti Markkanen
– Restonomi, matkailun- ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelma: lehtori Henrik Valtonen
– Rikosseuraamusalan sosionomin koulutusohjelma: lehtori Risto Heikkinen
– Terveydenhoitajan koulutusohjelma: lehtori Hanna Suominen
– Tietojenkäsittelyn tradenomin koulutusohjelma: lehtori Mikael Harmanen
sekä
– Turvallisuusalan tradenomin koulutusohjelma: lehtori Juho Koistinen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vastuuopettajat ovat seuraavat:
– Liiketalous sekä turvallisuusala: lehtori Juho Koistinen
– Matkailu- ja ravitsemisala: lehtori Karoliina Markkanen sekä
– Sosiaali- ja terveysala: yliopettaja Timo Koskela.

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viamk.fi . Saat opettajiin yhteyden myös puhelimitse opintotoimiston kautta; sinut yhdistetään opintotoimistosta suoraan tavoittelemasi opettajan omaan alanumeroon.

Ota rohkeasti yhteyttä meihin kaikissa opintoihisi liittyvissä asioissa! Olemme täällä auttamassa sinua sekä kouluttamassa uusia tulevaisuuden osaajia! Nostetaan yhdessä Suomi uuteen nousuun!