Työelämän palautteet

Työpaikallamme on ollut työharjoittelussa kymmeniä Virolahden ammattikorkeakoulun opiskelijoita vuosien varrella. Osan olemme palkanneet meille heidän valmistumisensa jälkeen. Kaikille opiskelijoille on ollut yhteistä huomattava omatoimisuus sekä asioiden tekeminen sovitusti. En tiedä, onko meille vain sattunut hyvä tuuri, vai onko myös oppilaitoksella ollut osansa tähän. Jokatapauksessa myös oppilaiden tieto-taidon taso on vakuuttanut. – Martti, Virolahden pankin johtaja, Virolahti.

Teemme tiivistä yhteistyötä Virolahden ammattikorkeakoulun kanssa. Meillä on ollut kymmeniä opiskelijoita työharjoittelemassa, josta on ollut hyötyä sekä meille, oppilaitokselle että opiskelijoille itselleen. Jokainen opiskelija on osoittanut olevansa ihan oikealla alalla ja tietävänsä mitä tekee. Myös opettajien kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. On ollut mukavaa saada opiskelijoiden kautta myös uusia ideoita sekä kuulla alan uusimmista kehitysaskelista. Kun on tehnyt samaa työtä jo 30 vuotta, sitä helposti urautuu toimimaan kaikissa tilanteissa ja kaikkialla aina samalla tavalla. Voisikin sanoa, että myös minä olen oppinut opiskelijoilta paljon. Toivottavasti olen myös antanut opiskelijoille vähintään yhtä paljon oppia takaisinpäin! – Kaarlo, Virolahden tilitoimisto, Virolahti.

Päiväkotimme on hyötynyt suuresti Virolahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoista, joita meillä on säännöllisesti työharjoittelussa. Opiskelijat ovat pärjänneet erinomaisesti lasten kanssa ja auttava käsipari lastenhoitotilanteissa, erityisesti ulos lähdettäessä ja ulkoa tultaessa, on suuri apu, kuten jokainen päiväkodissa työskennellyt hyvin tietää. Opiskelijat ovat myös järjestäneet päiväkodin lapsille esimerkiksi kivoja teatteriesityksiä, mikä on ollut erityisen mielekästä siitä syystä, että määrärahamme ovat tiukilla eikä suuria ylimääräisiä tapahtumia voida tästä syystä järjestää. Opiskelijoiden maksutta pitämät tapahtumat ja näytökset ovat tuoneet kivaa vaihtelua päiväkodin arkeen! – Helena, Virolahden Pelimannit –päiväkodin johtaja, Virolahti.

Meillä työskentelee kaksi Virolahden ammattikorkeakoulusta valmistunutta henkilöä, jotka olivat meillä jo työharjoittelua suorittamassa opiskeluaikoinaan. Jo työharjoittelun aikana tuli selväksi, että tässä on tulevaisuuden osaajia ja rautaisia ammattilaisia, joista halusimme pitää kiinni. Onneksi molemmat näistä henkilöistä viihtyivät myös meillä niin hyvin, että alkoivat kysellä, josko meiltä löytyisi töitä. Myös Virolahden ammattikorkeakoulun opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen työelämän edustajien kanssa. Tämä on pienellä paikkakunnalla rikastuttanut työelämää ja opiskelijat ovat tuoneet monelle työpaikalle ihan uusia ja innovatiivisia ideoita. On tosi hienoa, että ammattikorkeakoulu kerää paikkakunnalle, jossa muutoin on nuorta väestöä aika vähän, nuorta väkeä ympäri Suomen. Mielestäni tällaista toimintaa tarvittaisiin enemmänkin. On pientä toivoa, että osa nuorista löytää puolisonsa täältä ja jää asumaan perheineen Virolahdelle. Virolahti tarvitsee nuoria lapsiperheitä sekä uusia, nuoria työelämän osaajia! – Jukka, Virojoen mainosnikkarit oy, Virolahti.

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että saimme ammattikorkeakoulun Virolahdelle. Tämä on auttanut osaltaan jopa luomaan alueelle uusia työpaikkoja. Olin jo hieman huolissani siitä, että jopa lukion toiminta lakkaa, koska opiskelijoita on lukiossa ollut viime vuosina vain muutamia, mutta sitten kuulinkin, että saamme paikkakunnalle ammattikorkeakoulun. Tämä on auttanut elävöittämään koko uinuvaa pitäjää! Meillä on ollut useita opiskelijoita työharjoittelussa eikä näistä ole mitään pahaa sanottavaa. Jokainen heistä on ollut innokas oppimaan uutta sekä suhtautunut erittäin omatoimisesti kuhunkin käsillä olevaan työtehtävään. Myös rakentavaa kritiikkiä jokainen kohdalleni osunut opiskelija on osannut ottaa vastaan hyvin ja kritiikistä oppien. Työtahti työpaikallamme on kova, minkä vuoksi opiskelijoita ei ole aina aikaa ohjata niin paljon kuin haluaisin. Onneksi kaikki opiskelijat ovat olleet niin oma-aloitteisia etteivät ole jääneet kiireen jalkoihin. Myös hoitokotimme vanhukset ovat pitäneet opiskelijoista ja siitä, että olemme saaneet joukkoomme toisinaan nuortakin verta. Vanhukset ovat myös kiintyneet moniin opiskelijoihin ja osa vierailee meillä vielä työharjoittelujakson päätyttyäkin, mitä arvostan suuresti. – Kaarina, Virojoen hoitokodin johtaja, Virolahti.