Evamk

Virolahden ammattikorkeakoulu on tammikuussa 2006 perustettu ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa suoritettavaksi sekä amk- että yamk-tutkinnon monelta eri alalta.
Virolahti on pieni paikkakunta, joka sijaitsee Venäjän rajalla ja tarjoaa tästä syystä hyvät mahdollisuudet myös vaihtoon lähtemiselle tai työharjoittelun suorittamiselle Venäjän puolella. Meillä voit opiskella myös venäjää, joka on Virolahdella ja monissa Suomen kaupungeissa tärkeä kieli monissa palveluammateissa toimiville. Venäjän osaaminen on hyvä kilpailuvaltti alati kansainvälistyvillä markkinoillamme! Meillä voit suorittaa myös virkamiesvenäjän virkamiesruotsin, -englannin ja –saksan lisäksi.

Miksi ammattikorkeakoulu?

Suomessa sijaitsee yhteensä lähes 30 ammattikorkeakoulua, joiden kautta Suomessa pyritään vastaamaan nopeisiin muutoksiin, joita nykyajan työelämässä tapahtuu. Ammattikorkeakoulut painottavat aktiivisia sekä toimivia yhteyksiä niin elinkeinoelämään, yritystoimintaan, yrittäjyyteen kuin alueelliseen kehittämiseenkin.
Ammattikorkeakoulut ovat keskittyneet yliopistoja vahvempaan ammatilliseen käytännön osaamiseen, mutta niissä ei tehdä tieteellistä perus- tai jatkotutkimusta. Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210-270 opintopistettä ja opinnot kestävät yleensä 3,5-4,5 vuotta. Ammattikorkeakoulusta valmistutaan erilaisiin asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- sekä esimiestehtäviin.
Nykyisin ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 60-90 opintopistettä ja joka antaa saman muodollisen kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Historiaa

Ammattikorkeakoulujen perustamista alettiin Suomessa pohtia jo 60-luvulla. Ammattikorkeakoulukokeilu alkoi kuitenkin monen vaiheen jälkeen vasta vuonna 1991, jolloin perustettiin ensimmäiset väliaikaiset ammattikorkeakoulut. Ensimmäiset vakinaisen toimiluvan saaneet ammattikorkeakoulut aloittivat vuonna 1996. Jonkin verran ammattikorkeakouluissa tapahtuva koulutus on etsinyt paikkaansa Suomen koulutuskentässä ja jonkin verran ammattikorkeakoulujen määrä on jossakin vaiheessa myös vähentynyt ammattikorkeakoulujen yhdistymisten vuoksi.

Tutkinnot

Virolahden ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella amk-tutkinnon seuraavilla aloilla:

– Sairaanhoitaja
– Sosionomi
– Fysioterapeutti
– Estenomi, kauneudenhoito
– Liiketalous
– Restonomi, matkailu- ja palveluliiketoiminta
– Rikosseuraamusalan sosionomi
– Terveydenhoitaja
– Tietojenkäsittelyn tradenomi sekä
– Turvallisuusalan tradenomi.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa Virolahden ammattikorkeakoulussa seuraavissa koulutusohjelmissa:

– Liiketalous sekä turvallisuusala: päätöksenteon ilmiöt johtamisessa sekä kehittämisessä
– Liiketalous sekä turvallisuusala: Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palveluvaihtoehdot
– Liiketalous sekä turvallisuusala: Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
– Liiketalous sekä turvallisuusala: Tulevaisuuden johtamiskäsitykset
– Liiketalous sekä turvallisuusala: Turvallisuusjohtaminen
– Liiketalous sekä turvallisuusala: Johtamalla yrityksen kasvuun
– Matkailu- ja ravitsemisala: Asiakaskeskeinen palveluiden kehittäminen
– Sosiaali- ja terveysala: Johtaminen kriisi- ja erityistilanteissa
– Sosiaali- ja terveysala: Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen
– Sosiaali- ja terveysala: Asiakaslähtöinen kehittäminen sosiaalialan käytännöissä
– Sosiaali- ja terveysala: Johtaminen ja kehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä terveyden edistämisen kentällä sekä
– Sosiaali- ja terveysala: Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.

Saat lisätietoja kaikista tarjoamistamme koulutusohjelmista sekä hakuohjeista ja –ajoista soittamalla opintotoimistoomme, jonka yhteystiedot löydät ”Yhteystiedot”-nimiseltä sivulta. Voit hakea opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jos sinulla on jo suoritettu AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta, jonka olet hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää alan osaamistasi. Virolahden ammattikorkeakoulun tarjoamat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä ja voit suorittaa tutkinnon työn ohessa noin 1,5-2,5 vuodessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kolme kuukautta kohden. Lähiopetuspäivien lisäksi opinnot koostuvat etätehtävistä sekä verkko-opinnoista. YAMK-opintojen opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja voit tehdä sen esimerkiksi kehittämällä käytänteitä omassa työyhteisössäsi.

YAMK-tutkinnon vahvuuksia ovat esimerkiksi se, että oppiminen kytketään tutkimustoimintaan, kehittämistoimintaan sekä innovaatiotoimintaan, mikä herättää opiskelijat innovoimaan. Lisäksi kiitosta on saanut niin opintojen työelämälähtöisyys, työelämäläheisyys kuin laajat sidosryhmäverkostotkin. YAMK-opinnot ovat hyvä keino syventää ja laajentaa osaamistasi työn ohella! Tervetuloa opiskelemaan Virolahdelle! Tehdään yhdessä unelmistasi totta!

Suosittelemme

Jos olet mahdollisesti kiinnostunut online-peleistä, suosittelemme sivua ilmaiskierroksia247.com.