Opiskelijoiden palautteet

Valmistuin vuonna 2010 sosionomi amk:ksi Virolahden ammattikorkeakoulusta. Pidin opinnoista erittäin paljon ja ne tarjosivat mielestäni hyvät edellytykset toimia päiväkodissa lastentarhanopettajana. Tehtyäni lastentarhanopettajan töitä kolme vuotta valmistumiseni jälkeen päätin hakeutua YAMK-opintoihin Sosiaali- ja kriminaalihuollon kehittäminen ja johtaminen –koulutuslinjalle. Pääsin opiskelemaan ensiyrittämällä ja olen valmistumassa tämän vuoden keväällä. Opinnot ovat olleet erittäin mielenkiintoiset ja tuoneet uusia ajatuksia ja osaamista. Erityisesti opinnäytetyöprosessi on ollut opettavainen ja antoisa! Olen pohtinut opinnäytetyössäni nykyisen työpaikkani eli erään päiväkodin vanhanpainiltojen kehittämistä siten, että ne vastaisivat paremmin vanhempien tarpeisiin ja olisivat nykyistä vuorovaikutuksellisempia. Olen haastatellut työtäni varten 50 päiväkoti-ikäisen lapsen vanhempaa ja suunnitellut näiden haastatteluiden pohjalta keinoja, joilla vanhempainilloista saataisiin paremmin vanhempien toiveita vastaavia sekä aikaisempaa vuorovaikutuksellisempia. – Katariina, 30 vuotta, Virolahti.

Valmistuin vuonna 2011 sosionomi amk:ksi Virolahden ammattikorkeakoulusta. Opinnot olivat mielestäni monipuoliset. Erityisen paljon pidin käytännön työharjoitteluista, joiden kautta opin mielestäni kaikista eniten. Teoriatunnit jäivät osittain mielestäni anniltaan ohuiksi ja olisin kaivannut niihin ehkä yliopistomaisempaa ja tieteellisempää otetta. Myös opinnäytetyöprosessin ohjaamiseen olisin kaivannut hieman enemmän tukea. Tosin itsenäinen päätöksenteko ja tiedon etsiminen auttoi toimimaan myöhemmin erittäin itsenäisesti myös työelämässä, mikä ehkä onkin osittain tämän vähäisen ohjauksen tarkoitus. Pidin erityisesti myös siitä, että työharjoittelupaikat saimme valita itse ja myös järjestää itse. Olisi ollut kamalaa harjoitella jossakin sellaisessa paikassa, joka ei olisi kiinnostanut yhtään! Virolahdella ei ole juurikaan minua kiinnostavia työharjoittelupaikkoja, mutta onneksi tällaisia paikkoja löytyy jo lähellä sijaitsevasta Kotkasta, jotta voin asua myös työharjoitteluiden aikana Virolahdella sijainneessa opiskelija-asunnossani! – Miikka, 32 vuotta, Rovaniemi.

Valmistuin tradenomiksi Virolahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2010. Opinnot olivat erittäin monipuoliset ja erityisesti mieleeni jäivät työharjoittelujakso Pietarissa sekä venäjänkielen opinnot. Näistä on ollut suurta hyötyä myös myöhemmin työskennellessäni itärajan tuntumassa sijaitsevassa liikkeessä. Tällä hetkellä harkitsen hakeutumista YAMK-opintoihin, koska kaupallisen alan johtajan tehtävät kiinnostavat. Työpaikallani kannustetaan kovasti aloittamaan opinnot ja on jo luvattu tukea opinnäytetyöprosessiani. – Mikko, 34 vuotta, Virolahti.

Opinnoistani Virolahden ammattikorkeakoulussa on aikaa jo useampi vuosi, mutta muistelen tuota aikaa lämmöllä. Opettajat olivat alansa rautaisia ammattilaisia ja heistä näki, että he todella pitivät työstään! Pidin erityisesti työharjoittelujaksoista, joiden aikana opin mielestäni kaikista eniten ja jotka tukivat erinomaisella tavalla teoriajaksoja. Pidin myös pienen paikkakunnan rauhallisesta ilmapiiristä ja siitä että lähes kaikki tunsivat toisensa. – Minna, 35 vuotta, Mikkeli.

Virolahden ammattikorkeakoulu on yllättävän innovatiivinen ja kansainvälinen pienen paikkakunnan ammattikorkeakoulu, jossa työskentelee alansa ehdottomia ammattilaisia. Opiskelu Virolahden ammattikorkeakoulussa oli joustavaa ja lähti opiskelijan omista tarpeista. Oli hienoa, että valinnaisuutta oli opinnoissa niin paljon ja että opintoja sai valita niin laajasti omien mielenkiinnon kohteiden sekä tarpeiden mukaan! Olen juuri aloittanut YAMK-opinnot – Virolahdella, missäpäs muualla. – Jaakko, 36 vuotta, Vantaa.

Meillä oli mukava luokka ja kivat opettajat. Työllistyin heti valmistumiseni jälkeen ja opinnot ovat tukeneet toimimistani työelämässä erinomaisella tavalla. Virolahden ammattikorkeakoulu saa kyllä minulta ihan täydet pisteet! – Senni, 38 vuotta, Joensuu.

Opiskelin Virolahden ammattikorkeakoulussa puoli vuotta sosionomilinjalla, mutta päätin vaihtaa opiskelupaikkaa isommalle paikkakunnalle – takaisin kotipaikkakunnalleni Helsinkiin. Virolahden ammattikorkeakoulussa ei sinänsä ollut mitään vikaa, mutta Virolahti paikkakuntana alkoi ahdistaa heti ensimmäisen viikon jälkeen. Siellä ei ollut iltaisin oikein mitään tekemistä ja kavereita alkoi tulla ikävä. Sain siirron suhthelposti pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluun ja sain onneksi Virolahdella suorittamani opinnot hyväksiluettua tässä uudessa opinahjossani. Eipähän menneet Virolahdella viettämäni kuukaudet sentään ihan hukkaan! – Marjukka, 22 vuotta, Helsinki.